نمایش رزومه
اطلاعات شخصی
نام:هادی
نام‌خانوادگی:صادقی
کشور محل تولد: ایران
استان محل تولد:سمنان
تخصص و سوابق علمی
 • تخصص اصلی: کلام
 • سوابق علمی:
 • سطح 3 کلام , قم , 91
 • دکترا دین‌پژوهی و فلسفه‌دین , قم , 96
 • خارج فقه و اصول , قم ,
آشنا به زبان‌های
 • آشنا به زبان انگلیسی در سطح خوب
آثار و تالیفات
 • مقاله دین پژوهی از منظر آیه الله جوادی آملی , نویسنده , , 00/0/0
 • مقاله اخلاق و حقوق زن در اسلام , نویسنده , , 0000/00/00
 • مقاله فطرت و فطریات ادراکی در حکمت صدرایی , نویسنده , , 00/0/0
 • مقاله فطرت الهی از منظر علامه طباطبائی , نویسنده , , 00/0/0
 • مقاله بررسی انتقادی آراء و مبانی هرمنوتیکی دکتر سروش , نویسنده , , 00/0/0
 • مقاله تحقیقی در مسأله شر و شبهات آن , نویسنده , , 00/0/0
 • مقاله وحی و رؤیا : بررسی و نقد تئوری رؤیای رسولانه , نویسنده , آیین حکمت ,
 • مقاله تحلیل معناشناختی مفهوم قرآنی «ايمان» با تأکید بر آراء متکلّمان مسلمان , نویسنده , ایین حکمت ,
 • مقاله رهیافت انتقادی هرش به هرمنوتیک فلسفی , نویسنده , مجله علمی پژوهشی کلام اسلامی , 96
 • پایان‌نامه حقیقت فطرت انسان از منظر ملاصدرا ، علامه طباطبائی و آیۀالله جوادی آملی , نویسنده , ,
 • پایان‌نامه بررسی تحلیلی _ انتقادی مبانی هرمنوتیکی اریک هرش با نظر به آراء علامه طباطبائی , نویسنده , ,