دین پژوهی از منظر آیه الله جوادی آملی
33 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دین از مقولاتی است که قدمتش به درازی تاریخ بشری است، از این روی اندیشه متفکرین زیادی را برای شناخت آن به خود مشغول کرده است. امروزه برای دین، تعاریف بسیار متنوع و متفاوتی گفته شده است که هر یک از جهان بینی و زاویه ای خاص با روش های ویژه‌ای به مقوله دین نگریسته است و در مورد آن به پژوهش پرداخته اند. توجه به این مقوله از منظر آیه الله جوادی آملی یکی از متفکرین معاصر مشغله این مقاله را تشکیل می دهد.